Transport drogą wodną - IMDG

Należy zauważyć, że praktyczne każdy rodzaj transportu obostrzony jest pewnymi regulacjami. Celem jest jego usprawnienie a jednocześnie zapewnienie warunków, w których będzie on bezpieczny. Takim transportem jest, również ten odbywający się drogą wodną. Biorąc pod uwagę ilość przewożonych dziś osób i zróżnicowane ładunki, jest to istotna kw

Więcej

Produkty biobójcze - odstraszają i niszczą na wiele sposobów

Tam, gdzie pojawia się ryzyko, czy to dla bezpieczeństwa człowieka, czy też dla środowiska naturalnego, coraz częściej wprowadzane są specjalistyczne regulacje, które mają minimalizować takie niebezpieczeństwo. Nie jest to wymysł współczesny, taka tendencja jest zauważalna już od dawna i należy przyznać, że przyniosła wiele dobrego. Zachowanie odpowiednich proce

Więcej

Jakość i materiały dla najwyższej jakości

Odzież miejscu pracy ma bardzo różnorodną rolę, charakterystyczną dla danego miejsca. W większości przypadków wiąże się z estetycznym oraz eleganckim wyglądem. Pozwala to na tworzenie nie tylko zaufania we wzajemnych relacjach a jednocześnie budowania więzi. Dotyczy to najczęściej strojów bardziej formalnych, które spotyka się również w biurac

Więcej

Towary niebezpieczne - zabezpieczenia i doradztwo

Transport materiałów niebezpiecznych jest szczególnie istotny w działalności wielu firm i dlatego ściśle przestrzegają one odpowiednich procedur i instrukcji bezpieczeństwa. Dotyczy to nie tylko prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, ale również kwestii bardziej praktycznych oraz materialnych. Odpowiednie zabezpieczenie takiego ładunku jest szczególnie ważn

Więcej

Biocydy - w drodze do skutecznej rejestracji

W pewnych dziedzinach istotne są regulacje uchwalone zarówno na poziomie krajowym, jak również i międzynarodowym. Bardzo dużo z nich trzeba przestrzegać w przypadku obrotu i handlu rozmaitymi materiałami oraz produktami, w tym również biocydami, które określa się również mianem produktów biobójczych. Takie też regulacje można znaleź

Więcej

Biocydy i procedury - rejestracja i dokumenty

W celu wprowadzenia produktu biobójczego na rynek, należy przeprowadzić odpowiednią procedurę rejestracji, bo tylko wówczas można legalnie nim obracać. Bezpieczeństwo człowieka, jak również środowiska naturalnego, jest tu szczególnie istotną kwestią, której nie wolno lekceważyć. Regulacje w postaci przepisów oraz odpowiednich rozporządze

Więcej

KOSMETYKI - kupuj bezpieczne i sprawdzone

Przemysł chemiczny to również bogaty świat kosmetyków. Te w założeniu mają nam służyć i pomagać, ale również i chronić. Wszystko zależy od ich przeznaczenia oraz specyfikacji. Pomimo jednak tego, że mają poprawiać wygląd, samopoczucie, a niekiedy również podnosić komfort życia, to niewłaściwie zastosowane mogą przynieść więcej szkód n

Więcej

Bezpieczny transport niebezpiecznych towarów

Transport drogowy jest dziś jednym z najbardziej popularnych na całym świecie. Nic więc dziwnego, że jako kraj, dysponujemy odpowiednimi regulacjami prawnymi, które szczegółowo określają, jak powinien on wyglądać i czym się charakteryzować. Są one szczególnie ważne w przypadku transportu towarów niebezpiecznych, które stanowią zasadniczo inną k

Więcej

Kosmetyki w zgodzie z przepisami

Praktycznie wszyscy używamy codziennie jakiś kosmetyków, a tylko ich rodzaj, charakter oraz sposób zastosowania czy miejsce użycia, są często odmienne. Niekiedy różnią się też ceną, która w dużym stopniu zależy od prestiżu i popularności danej marki. Nie ulega wątpliwości, że produkuje się je głównie dla pań, które zazwyczaj posiadaj

Więcej

Profesjonalne wsparcie dla biznesu chemicznego

Działające na naszym rynku firmy niejednokrotnie wymagają profesjonalnej opieki oraz pomocy. W dużej mierze dotyczy to branży związanej z obrotem chemikaliami oraz produktami chemicznymi. Pomoc oraz doradztwo jest tak ważne, ponieważ z jednej strony pozwala skupić się pracownikom na swoich obowiązkach, z drugiej zaś - daje pewność, że działalność będzie prowadzona w zgodzie z

Więcej

Doradca ADR - pilnie poszukiwany

W większości przedsiębiorstw podział ról oraz zadań wykonywanych przez pracowników, jest jasny i zrozumiały. Podczas kiedy jedni zajmują się kwestiami technicznymi, inni planowaniem, pozostali są odpowiedzialni chociażby za kontakty z klientami. W firmach, które zajmują się transportem towarów uznawanych za niebezpieczne, taki podział jest szczegó

Więcej

ADR - bezpieczeństwo w niebezpiecznym transporcie

Dostarczenie produktów do odbiorcy jest szczególnie ważne dla funkcjonowania licznych przedsiębiorstw. Należy jednak pamiętać, że w sytuacji, gdy w grę wchodzą substancje oraz mieszaniny, które są uznawane za niebezpieczne, należy zastosować restrykcyjne przepisy oraz procedury, które minimalizowałyby ryzyko zagrożenia. Jest to bardzo istotne, ponieważ

Więcej

Kosmetyki - bezpieczne czy niebezpieczne?

Przepisy oraz rozporządzenia są obecne w bardzo różnych sferach życia człowieka. Nakładają one specjalne wymagania, szczególnie w przypadku, gdy chodzi o nasze bezpieczeństwo. Wymogi te sprawiają, że część produktów, które spotykamy na rynku, kwalifikują się do powszechnego zastosowania, inne z kolei nie spełniają narzuconych norm oraz wymagań, dlat

Więcej

Produkty biobójcze - procedury i dokumentacja

Z racji swojej specyfiki produkty biobójcze wymagają specjalnego pozwolenia na wprowadzenie ich do powszechnego obrotu. Taka procedura jest w Polsce obowiązkowa. Stosowne pozwolenie na obrót uzyskuje się po spełnieniu szeregu wymagań oraz dopełnieniu procedury w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczyc

Więcej

Karty charakterystyki powiedzą ci wszystko o danym produkcie

Kosmetyki, pomimo tego, że można je już kupić praktycznie w większości sklepów, to zanim do nich trafią, muszą przejść właściwą procedurę rejestracji. Z racji tego, że mają one bardzo różnorodne zastosowanie, mogą też mieć równie zróżnicowane skutki działania. Odpowiednie regulacje prawne oraz przepisy nadzorujące i kontrolne, są konieczne, po

Więcej

Czasopisma online - rozwiązanie dla XXI wieku

Tradycyjne drukowane gazety i czasopisma są coraz częściej zastępowane przez wersje elektroniczne. Można zauważyć tu kilka przyczyn i zdecydowanych zalet tego faktu. Jednym z nich jest z pewnością kwestia dostępności. Najczęściej wystarczy posiadać dostęp do Internetu i spełnić wymagania osób lub firm odpowiedzialnych za przygotowanie treści. W efekcie czasopismo ma mo

Więcej

Droga do sukcesu - wybierz swój transport

Transport stanowi ważny element cywilizacji. Gdyby nie stabilny, bezpieczny przepływ towarów i usług, nasz świat wyglądałby całkowicie inaczej. Kwestia ta ulega szczególnemu w wzmocnieniu w sytuacji, kiedy nie mamy do czynienia z typowymi produktami, a tymi, które są charakteryzowane jako potencjalnie niebezpieczne. W znaczącym stopniu dotyczy to produktów c

Więcej

Kosmetyki - wymagania, obowiązki i szkolenia

Wydawałoby się, iż kosmetyki w zasadzie nie powinny szkodzić i że wszelkie ostrzeżenia przed ich niewłaściwym stosowaniem to tylko zwykłe kwestie formalne, które zabezpieczają producentów. Tymczasem kosmetyki traktowane są obecnie jako wyroby chemiczne. W przeświadczeniu wielu osób mają one przede wszystkim pielęgnować i przyczyniać się do poprawy stanu sk&

Więcej