Transport drogą wodną - IMDG

Należy zauważyć, że praktyczne każdy rodzaj transportu obostrzony jest pewnymi regulacjami. Celem jest jego usprawnienie a jednocześnie zapewnienie warunków, w których będzie on bezpieczny. Takim transportem jest, również ten odbywający się drogą wodną. Biorąc pod uwagę ilość przewożonych dziś osób i zróżnicowane ładunki, jest to istotna kw

Więcej

Towary niebezpieczne - zabezpieczenia i doradztwo

Transport materiałów niebezpiecznych jest szczególnie istotny w działalności wielu firm i dlatego ściśle przestrzegają one odpowiednich procedur i instrukcji bezpieczeństwa. Dotyczy to nie tylko prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, ale również kwestii bardziej praktycznych oraz materialnych. Odpowiednie zabezpieczenie takiego ładunku jest szczególnie ważn

Więcej

Bezpieczny transport niebezpiecznych towarów

Transport drogowy jest dziś jednym z najbardziej popularnych na całym świecie. Nic więc dziwnego, że jako kraj, dysponujemy odpowiednimi regulacjami prawnymi, które szczegółowo określają, jak powinien on wyglądać i czym się charakteryzować. Są one szczególnie ważne w przypadku transportu towarów niebezpiecznych, które stanowią zasadniczo inną k

Więcej

Doradca ADR - pilnie poszukiwany

W większości przedsiębiorstw podział ról oraz zadań wykonywanych przez pracowników, jest jasny i zrozumiały. Podczas kiedy jedni zajmują się kwestiami technicznymi, inni planowaniem, pozostali są odpowiedzialni chociażby za kontakty z klientami. W firmach, które zajmują się transportem towarów uznawanych za niebezpieczne, taki podział jest szczegó

Więcej

ADR - bezpieczeństwo w niebezpiecznym transporcie

Dostarczenie produktów do odbiorcy jest szczególnie ważne dla funkcjonowania licznych przedsiębiorstw. Należy jednak pamiętać, że w sytuacji, gdy w grę wchodzą substancje oraz mieszaniny, które są uznawane za niebezpieczne, należy zastosować restrykcyjne przepisy oraz procedury, które minimalizowałyby ryzyko zagrożenia. Jest to bardzo istotne, ponieważ

Więcej

Czasopisma online - rozwiązanie dla XXI wieku

Tradycyjne drukowane gazety i czasopisma są coraz częściej zastępowane przez wersje elektroniczne. Można zauważyć tu kilka przyczyn i zdecydowanych zalet tego faktu. Jednym z nich jest z pewnością kwestia dostępności. Najczęściej wystarczy posiadać dostęp do Internetu i spełnić wymagania osób lub firm odpowiedzialnych za przygotowanie treści. W efekcie czasopismo ma mo

Więcej

Droga do sukcesu - wybierz swój transport

Transport stanowi ważny element cywilizacji. Gdyby nie stabilny, bezpieczny przepływ towarów i usług, nasz świat wyglądałby całkowicie inaczej. Kwestia ta ulega szczególnemu w wzmocnieniu w sytuacji, kiedy nie mamy do czynienia z typowymi produktami, a tymi, które są charakteryzowane jako potencjalnie niebezpieczne. W znaczącym stopniu dotyczy to produktów c

Więcej