Produkty biobójcze - odstraszają i niszczą na wiele sposobów

Tam, gdzie pojawia się ryzyko, czy to dla bezpieczeństwa człowieka, czy też dla środowiska naturalnego, coraz częściej wprowadzane są specjalistyczne regulacje, które mają minimalizować takie niebezpieczeństwo. Nie jest to wymysł współczesny, taka tendencja jest zauważalna już od dawna i należy przyznać, że przyniosła wiele dobrego. Zachowanie odpowiednich proce

Więcej

Biocydy - w drodze do skutecznej rejestracji

W pewnych dziedzinach istotne są regulacje uchwalone zarówno na poziomie krajowym, jak również i międzynarodowym. Bardzo dużo z nich trzeba przestrzegać w przypadku obrotu i handlu rozmaitymi materiałami oraz produktami, w tym również biocydami, które określa się również mianem produktów biobójczych. Takie też regulacje można znaleź

Więcej

Biocydy i procedury - rejestracja i dokumenty

W celu wprowadzenia produktu biobójczego na rynek, należy przeprowadzić odpowiednią procedurę rejestracji, bo tylko wówczas można legalnie nim obracać. Bezpieczeństwo człowieka, jak również środowiska naturalnego, jest tu szczególnie istotną kwestią, której nie wolno lekceważyć. Regulacje w postaci przepisów oraz odpowiednich rozporządze

Więcej

Profesjonalne wsparcie dla biznesu chemicznego

Działające na naszym rynku firmy niejednokrotnie wymagają profesjonalnej opieki oraz pomocy. W dużej mierze dotyczy to branży związanej z obrotem chemikaliami oraz produktami chemicznymi. Pomoc oraz doradztwo jest tak ważne, ponieważ z jednej strony pozwala skupić się pracownikom na swoich obowiązkach, z drugiej zaś - daje pewność, że działalność będzie prowadzona w zgodzie z

Więcej

Produkty biobójcze - procedury i dokumentacja

Z racji swojej specyfiki produkty biobójcze wymagają specjalnego pozwolenia na wprowadzenie ich do powszechnego obrotu. Taka procedura jest w Polsce obowiązkowa. Stosowne pozwolenie na obrót uzyskuje się po spełnieniu szeregu wymagań oraz dopełnieniu procedury w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczyc

Więcej