Doradca ADR - pilnie poszukiwany

W większości przedsiębiorstw podział ról oraz zadań wykonywanych przez pracowników, jest jasny i zrozumiały. Podczas kiedy jedni zajmują się kwestiami technicznymi, inni planowaniem, pozostali są odpowiedzialni chociażby za kontakty z klientami. W firmach, które zajmują się transportem towarów uznawanych za niebezpieczne, taki podział jest szczególnie ważny. Istotne miejsce zajmują w nich jednocześnie specjalni doradcy, którzy powinni być wyznaczeni w przedsiębiorstwach, które swoją działalność wiążą między innymi z takimi czynnościami jak: transport towarów uznawanych za niebezpieczne, ale także ich pakowanie, rozładunek oraz napełnianie. Obowiązkiem przedsiębiorstwa w takiej sytuacji jest wyznaczenie przynajmniej jednego doradcy. Jest on zobowiązany do podejmowania działań oraz czynności, których celem jest zapobieganie ewentualnym zagrożeniom. Tym samym, ciążą na nim liczne obowiązki, w tym między innymi: doradztwo w zakresie przewozu niebezpiecznych towarów, przygotowanie sprawozdań, kontrola w zakresie przestrzegania wymagań, szkolenie pracowników w zakresie obowiązujących oraz zmieniających się przepisów oraz wymagań. Dodatkowo doradca ADR powinien przechowywać dokumentację szkoleniową. Bezpieczeństwo w transporcie towarów niebezpiecznych jest szczególnie ważne, ponieważ błędy popełniane na jakimkolwiek etapie, mogą mieć naprawdę tragiczne konsekwencje. Profesjonalny doradca, mający wiedzę oraz doświadczenie, gwarantuje, że przedsiębiorstwo będzie należycie przygotowane na rozmaite sytuacje kryzysowe oraz zagrożenia. Doradca musi reagować na wszelkie nieprawidłowości oraz podejmować działania, które mają na celu ich usuniecie i wprowadzenie właściwych procedur oraz czynności. Odpowiednie techniki oraz metody pracy, pilnowanie poprawności w dokumentacji oraz eliminowanie złych nawyków u pracowników, skutkuje podniesieniem bezpieczeństwa i zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, a jednocześnie sprawia, że pracownicy po przejściu stosownych szkoleń, wiedzą, w jaki sposób mają postępować w chwili wystąpienia zagrożeń.