Kosmetyki - bezpieczne czy niebezpieczne?

Przepisy oraz rozporządzenia są obecne w bardzo różnych sferach życia człowieka. Nakładają one specjalne wymagania, szczególnie w przypadku, gdy chodzi o nasze bezpieczeństwo. Wymogi te sprawiają, że część produktów, które spotykamy na rynku, kwalifikują się do powszechnego zastosowania, inne z kolei nie spełniają narzuconych norm oraz wymagań, dlatego nie ma ich w powszechnej sprzedaży. Kwestie te regulują najczęściej przepisy międzynarodowe, które mają swój odpowiednik także w przepisach krajowych. Wszystko po to, by obywatele nie tylko poszczególnych krajów, ale i całej Unii Europejskiej, mieli zagwarantowane odpowiednie bezpieczeństwo. Jest ono bardzo ważne nawet w przypadku czegoś tak powszechnego jak kosmetyki. Ich wprowadzenie do obrotu, produkcja, jak i import, wiążą się ze spełnieniem wymagań oraz posiadaniem szczegółowej dokumentacji. Kosmetyki już dawno przestały być produktami stricte naturalnymi. Dziś są traktowane jako wyrób chemiczny i między innymi dlatego podlegają dosyć restrykcyjnym przepisom. Pomimo tego, że w założeniu mają one maskować niedoskonałości urody, poprawiać wygląd i zapach skóry, to jednak różnorodność występujących w nich substancji, wymaga tego, by zamieszczać na nich odpowiednie informacje. Nim jednak produkt trafi do odbiorców, należy podjąć czynności zmierzające do uzyskania stosownej zgody. Tym samym, importer bądź producent, ale również i ewentualny dystrybutor, jako podmioty odpowiedzialne za wprowadzanie kosmetyku do obrotu, winni zgłosić ten fakt za pośrednictwem portalu CPNP, do Komisji Europejskiej. Ważne jest jednak to, że dokonanie takie zgłoszenia, nie oznacza, że dany produkt został już dopuszczony do obrotu oraz że spełnia wszystkie wymogi proceduralne. Konieczne jest spełnienie szeregu dodatkowych wymagań. Dokumenty, treści oznakowania, wskazanie niezbędnych badań, wskazanie składu, to tylko część z obowiązków, jakich należy dopełnić. Dla mniej doświadczonych firm jest to pewien problem, tym bardziej że należy jeszcze pilnować terminów, a dodatkowo dbać o inne kwestie związane z codziennym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Problemy te najczęściej rozwiązywane są dzięki podejmowaniu bliższej współpracy z firmami zewnętrznymi, które mają wieloletnie doświadczenie w tych zagadnieniach, ale także oferują ciekawe szkolenia dla pracowników zatrudnionych w szeroko rozumianej branży chemicznej.